Buổi Ra Mắt Hội Tác Quyền Việt Mỹ VACA

Buổi Ra Mắt Hội Tác Quyền Việt Mỹ VACA
Vũ Thành An kính mời Quý Vị đến tham dự 
Buổi Ra Mắt Hội Tác Quyền Việt Mỹ
Vietnamese American Copyright Association Inc

Tại Nhà Hàng Ngọc Sương
14580 Brookhurst St
Westminster, CA 92683
Lúc 18:00 pm
Ngày Chúa Nhật 16 tháng 2 năm 2020

Vũ Thành An sẽ trình bầy đầy đủ rõ ràng hơn về việc Bảo Vệ Tác Quyền cho các Nhạc Sỹ
Nhân dịp này Vũ Thành An và Thân Hữu sẽ giới thiệu các Sáng Tác Mới.
Trân Trọng Kính Mời 
Vũ Thành An