Vu Thanh An Life Time Works - Tác Phẩm Một Đời - 1960 - 2020

Download Sach

 

Kính thưa Quý Vị

Cuốn sánh này là tổng hợp tất cả những sáng tác của Vũ Thành An trong 60 năm từ 1960 đến 2020.

Sáng tác được xếp thành nhiều phần:

  1. Tình Ca Đôi Lứa: Những Bài Không tên + Những Bài Có Tên
  2. Những Bài Nhân Bản nói về Thân Phận con người.
  3. Những Bài Tin Yêu : Đức Tin Công Giáo
  4. Đáp Ca dành cho Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.
  5. Thánh Vịnh. Toàn bộ 150 Thánh Vịnh được soạn cho các bài Đáp Ca cho Thánh Lễ Chúa Nhật và Ngày Thường.

 

April 26, 2020

Vũ Thành An