World Artist Recognition Day

World Artist Recognition Day

Một ngày đặc biệt trong năm Tri Ân các Nghệ Sĩ làm đẹp cho đời thuộc mọi hình nghê thuật : Âm Nhạc, Văn Chương, Hội Họa, Nhiếp Ảnh, Điêu Khắc, Kịch Nghệ…

Vũ Thành An kính mời Quý Thân Hữu tham gia Nhóm World Artists Recognition Day.

Chúng ta sẽ Tri Ân những Nghệ Sỹ chung quanh mà chúng ta yêu mến.

Bất cứ vị nào đang làm nghệ thuật cũng là Nghệ Sỹ.

Khởi đầu chưa nổi tiếng nhưng qua thời gian với tài năng và chuyên cần sẽ ngày càng được nhiều người mến mộ.

Khi được ta Tri Ân người Nghệ Sỹ sẽ vui và sẽ hăng say hơn trong việc làm đẹp cuộc đời, cho xã hội chúng ta đang sống hạnh phúc hơn.

Chẳng hạn người đầu bếp của một quán ăn, khi ta ngợi khen, vị ấy chắc chắn sẽ cố gắng nấu ngon hơn cho ta thưởng thức.

Hãy vang lên lời Tri Ân Khen Ngợi.

.

Recognize and appreciate the contribution of all the artists to the beauty of the world. Celebrate the Birth Day of all the one who make the society a better place: Singers, Writers, Musicians, Painters, Poets.. including Cooks, Costume Designers...