Vietnamese American Copyright Association - VACA là Hiệp Hội các Tác giả mọi ngành nghệ thuật thành lập nhằm Bảo vệ tài sản trí tuệ của các Hội Viên.  VACA được sự cố vấn pháp luật của Luật Sư Trương Phú Hoà,

Hiệp Hội hoạt động với Tôn chỉ:

  • Bảo vệ Quyền tác giả và các Quyền liên quan đối với các tác phẩm của Hội viên VACA Inc. được luật pháp Hoa Kỳ công nhận và bảo hộ; trên tinh thần Công ước Berne (1980) về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật;
  • Hội viên tự nguyện gia nhập Hiệp Hội để cùng nhau chung sức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình.
  • Hội viên Ủy thác Quyền tác giả và các Quyền liên quan cho Hiệp Hội làm Người đại diện bảo vệ và khai thác.
  • Hội viên tới với nhau trong tình anh em, tương trợ để cùng làm đẹp cuộc đời.

vacacopyright@gmail.com

1 888 706 5486

Chủ Tịch: Vũ Thành An

Tổng Thư Ký: MBA Trần Hữu Quốc
Phó Tổng Thư Ký: Nữ Tu Jeanne D’ Arc Le Thi Minh Thuỷ
Đại Diện tại Orange County: HạĐỏ BíchPhượng
Đại Diện tại Việt Nam: Luật Sư Vũ Đức Hoan
Đại Diện tại Âu Châu : Therese Ngo Thi Hồng

Vạn Sự Khở Đầu Nan
VACA xin chân thành Tri Ân Quý Thân Hữu đã khuyến khích từ những ngày đầu chông gai:

Cố Vấn
Nhạc Sĩ Trần Duy Đức
Nhạc Sĩ Trần Quảng Nam
Luật Sư Nhạc Sĩ Trần Thị Thu Cúc
Ca Sĩ Nhật Hạ
Mục Sư Họa Sĩ Ngô Duy Cường
Thi Sĩ Ngô Tịnh Yên
Nhà Văn Đỗ Vẫn Trọn

Bảo Trợ
CPA Michael Dzung Dao
Marie Tô Ngọc Thuỷ
Nhạc Sĩ Trúc Hồ
Ca Sĩ Đình Bảo