Vũ Thành An

Không Tên Số 17

$0

Mười năm rút lại trong một giây
Tình yêu cố gìn đã vụt bay
Tiếng nói phân bầy đã quá đầy, chỉ một thoáng mắt nhìn cũng nhiều

Tình yêu có thật, chắc thật không?
Người yêu có đẹp, mãi đẹp không?
Phấn sáp đâu hồng.. cho tấm lòng, miệng cười có vui được.. hay không?

Còn tìm đâu cho thấy bóng dáng trong mộng mơ
Tìm ở đâu cho thấy ánh mắt một trời thơ
Tìm ở đâu cho thấy tiếng nói êm như ru
Tấm lòng với chân thành có thủy chung

Thì thôi giữ trọn mối tình xưa
Thì thôi đã chọn con đường đi
Giữ mãi tâm hồn.. ta vắng lặng
Chờ ngày thoát hồn.. bay lên trăng