Vũ Thành An

Không Tên Số 19

$0

Tôi muốn tìm một tình yêu lý tưởng
Một tình yêu không bao giờ mất
Lửa tình yêu không bao giờ tắt
Để được yêu vĩnh viễn thời gian

Tôi muốn tìm một người yêu lý tưởng
Một người yêu khôn ngoan hiền nhất
Một người yêu thông minh đẹp nhất
Để được yêu vĩnh viễn thời gian
Tôi nhìn em cho thỏa ước vọng...

Tôi nhìn em.. hoa nở.. trong lòng

Để tôi được em.. dấu yêu
Để tôi được em.. nâng niu.. nuông chiều...

Tôi muốn tìm một tình yêu lý tưởng
Để được nương nương theo một lối
Để được bay bay theo làn khói
Để được trôi về tới hư không.....!