Vũ Thành An

Không Tên Số 22

$0

1.
Nếu xa em là yêu em
Anh cũng đành biến mất thôi
Anh biến mất thôi
Để trả lại em cuộc sống tự do
Để trả lại em niềm vui đợi chờ
Giấc mộng còn xanh mơ
Trả lại em cuộc sống yên vui
Với tiếng cười vời vợi
Trả lại em mộng ước nơi xa
Đường tương lai rộng phơi phới
Bước thong dong đường em
Ấm em một số phận
Anh thật lòng cầu chúc cho em

2.
Nếu yêu em là xa em
Anh cũng đành biến mất thôi
Anh biến mất thôi
Để trả lại em cuộc sống thảnh thơi
Để trả lại em ngày tháng tuyệt vời
Đôi mắt ngời xinh tươi
Trả lại em lời nói đơn sơ
Với tấm lòng rộng mở
Trả lại em vọng ngóng xa xôi
Một tương lai đầy ánh sáng
Bước đi trên đường hoa
Ấm êm hạnh phúc thật
Anh một lòng cầu chúc cho em