Vũ Thành An

Không Tên Số 24

$0

Trong tên em đã có tên anh từ đầu
Thuở mẹ sinh em đã có anh thẳm sâu
Trong bao lâu em son sắt giữ gìn
Em đã giành đã giữ cho riêng anh

Anh long đong trong đám bon chen chợ đời
Nhiều cay đắng với xót xa mà thôi
Em vô tư trang sách trắng trong học đường
Ôm giấc mộng trong trái tim yêu thương

Mình gặp đây rực rỡ tháng ngày
Lửa trên môi lửa cháy trên tay
Thầm mơ ước được giấc mơ dài
Đừng thoảng gió hay mong manh mây

Tay trong tay anh đã nguôi quên cuộc đời
Niềm cay đắng với xót xa dần vơi
Anh ơn em cho anh đến phút cuối cùng
Anh chúc tụng một trái tim vô biên