Vũ Thành An

Không Tên Số 25

$0

Em không phải là người anh yêu nhất
Mà là người anh yêu duy nhất
Không ai cả ngòai em
Không ai cả ngòai em
Được yêu em tim anh dạt dào
Không người nào hạnh phúc hơn đâu
Về mai sau không được gần em
Anh chẳng muốn quen ai
Anh chẳng muốn quen thêm ai

Em không phải là người anh yêu nhất
Mà là người anh yêu duy nhất
Mãi mãi chỉ mình em
Mãi mãi chỉ mình em
Từi khi yêu vui có thật nhiều
Nhưng rồi khổ, có sợ không em ?
Về mai sau không được gần em
Anh chẳng dám yêu ai
Anh chẳng dám yêu thêm ai

Tất cả đều là phù du
Nhưng tình yêu là có thật
Anh đã có một tình yêu duy nhất
Không bao giờ anh để mất đâu