Vũ Thành An

Không Tên Số 26

$0

Khi không muốn tình yêu cũng tới
Khi cố níu tình yêu vẫn đi
Anh muốn kéo thời gian ngưng lại
Tình đậm đà ấm áp bờ môi

Sao anh thấy từ trong tim nhói
Khi anh nghĩ về tình chúng ta
Khi anh thấy ngày mai xa mờ
Sâu trong lòng anh vẫn ước mơ

Cười lên em
Khơi ngọn đèn
Mở đêm đen
Hy vọng đến
Đời lao xao
Biết thế nào
Đến mai sau
Biết được đâu ?

Anh mong ước từ nay mãi mãi
Ta không có một ngày cách xa
Nhưng em sẽ ngày mai lên đường
Anh đâu quyền dành, dám cấm ngăn !