Vũ Thành An

Không Tên Số 27

$0

Em đan cho anh tấm áo
Em xót xa, em nghẹn ngào
Em thương anh, em đan áo
Nước mắt rơi rơi rạt rào

Em thương anh, em đan áo
Mặc ai đó xôn xao
Mặc số kiếp thế nào
Âu yếm em vẫn trao

Ngày mai tươi sáng hơn
Ngày mai yên ấm hơn
Vượt ngàn trùng khơi ta lướt tới
Em nối thêm thời gian
Em xóa đi không gian
Thêu gấm hoa tươi xanh hy vọng

Em đan cho anh tấm áo
Em xót xa, em nghẹn ngào
Em thương anh, em đan áo
Nước mắt rơi rơi rạt rào

Em thương anh em đan áo
Đây mối ân tình em trao