Vũ Thành An

Không Tên Số 32

$0

Vừa xa em anh đã nhớ vô cùng
Vừa chia tay tưởng như đã muôn trùng
Vầng trán rộng niềm thao thức mênh mông
Bạc mái tóc mối ưu tư trĩu nặng

Gặp nhau đây một giây quý vô vàn
Thời gian bay thỏang cơn gió phũ phàng
Một đôi ngày tưởng dĩ vãng xa xăm
Hạnh phúc đắm nhưng sao chưa bền chặt ?

Nay còn đang quấn quýt nơi đây
Tâm hồn em vẫn hướng đi xa
Chờ ngày đi vấn tương ở lại tiếc tương lai

Anh nào đâu chắn bước chân em
Anh còn luôn chúc phúc cho em
Cầu cho em phước ân từ trời mãi tuôn tràn

Cười lên em hạnh phúc có lúc này
Chuyện mai nay rồi cũng sẽ đến ngày
Niềm đau khổ rồi ra cũng hư vô
Mình sẽ nhớ sẽ thương nhau vô bờ