Vũ Thành An

Không Tên Số 33

$0

Từ lúc đó lung linh một thoáng hy vọng
Từ lúc đó lâng lâng rạng rỡ tâm hồn
Từ lúc đó không gian mênh mông chìm xuống
Được gói trọn khép kín trên đôi mi em

Từ lúc đó anh thương lời nói ân cần
Từ lúc đó anh thương cuộc sống âm thầm
Từlúc đó anh thương hai vai nặng trĩu
Hạnh phúc hồng anh vẽ trên đôi môi em

Ta của nhau, kiếp nào đã của nhau
Gặp gỡ đây cùng nhau dắt nhau về
Về chốn xưa hôm nào đã rời xa
Chốn không gian cao rộng nhà ta

Rồi mãi mãi ta bay cùng với sao trời
Rồi mãi mãi ta vui cùng gió cao vời
Rồi mãi mãi thôi không còn rời xa nữa
Giữa không gian muôn thuở tự do