Vũ Thành An

Không Tên Số 34

$0

Mùa thu tới tình yêu cũng tới
Người yêu hỡi ! Người yêu có thấu ta sầu ?
Yêu em từ phút giây đầu
Yêu em đầy ắp biển sâu

Anh xin nhờ phép nhiệm mầu
Đổ xuống dạt dào ơn phước cho nhau
Rằng thương rằng chẳng được thương
Rằng yêu rằng chẳng được yêu
Thời gian dài nung nấu
Mười năm tình đợi mười năm
Nghìn năm tình đẹp nghìn năm
Vầng trăng tròn miên viễn vẫn tròn
Xin em vùi lấp ưu phiền
Xin em đời sống bình yên
Xin em vẹn đức mẹ hiền
Gương sáng cho đời ơn phúc thiêng liêng