Vũ Thành An

Không Tên Số 35

$0

Một chuyến đi xa đưa tình ta gần lại
Một sớm mưa bay nuôi tình ta bền mãi
Một chuyến ra khơi rong buồm ta lướt tới
Thao thức không nguôi ngoai mong có ngày định lại

Hình dáng năm xưa lay hồn ta bừng dậy
Lời nói êm ru khơi tình ta bừng cháy
Mở bóng gương soi ta nhìn ta trong ấy
Năm tháng đưa thoi đã nửa đời không hay

Tiếc thời gian qua tay trần không níu được
Thương người, thương ta trong dòng đời xuôi ngược
Mong đời mãi bình yên
Mong người mãi bình yên

Thoảng chút hương say tâm hồn ta ngầy ngật
Lời hát ru mây kỷ niệm ta chồng chất
Tình nghĩa hôm nay giữ mặn như muối đất
Ta có ta trong tay giữa muôn trùng ta bay