Vũ Thành An

Không Tên Số 36

$0

Ta quẩn quanh vào những đam mê
Ta buộc ta vào những giây thề
Từng hạn kỳ loay hoay bước đi
Từng hạn kỳ loay hoay bước đi

Ta lăn theo con dốc tình yêu
Đời đổ xiêu ngả nghiêng đã nhiều
Năm bên đây chờ tin bên ấy
Như lá rừng nhớ rừng chiều nay

Câu nghìn năm nhện đã giăng tơ
Đã lừa ta vào chốn lao tù
Đời vật vờ chung thân bơ vơ
Đời vật vờ chung thân bơ vơ

Ta thương ta, ta xót đời ta
Nửa đường chưa? còn chi nữa chờ
Chờ ai đây mở đôi môi khóc
Thương khóc mình, khóc đời quạnh hiu