Vũ Thành An

Không Tên Số 41

$0

Một thời phóng đãng
Một thời phiêu lãng
Một thời lãng đãng cùng trời mây
Gió cao lồng lộng
Có em và mộng
Trái tim rung động nhịp phiêu bồng

Một thời héo hắt
Một thời lay lất
Một thời quay quắt đời nghiền xay
Kéo lê tháng ngày
Bước chân đọa đầy
Cuốn theo dòng chảy đời vần xoay

Tấm khăn hồng đó thả gió bay vèo
Gói bao mộng ước giọt nước rơi theo
Biết bao lời châu ngọc rữa tan mau
Dấu linh hồn lạc đạo ở đâu ?
Có, không, chẳng có nào biết đâu nào
Trái tim tuyệt đối lạc cõi chiêm bao
Bước chân Từ Thức này biết đi đâu ?
Tháng năm là mộng ảo hay sao ?

Bây giờ ngơ ngác
Bây giờ xao xác
Bây giờ tan tác đời cuồng quay
Thế gian là vậy
Đắm say vũng lội
Trói ta trong tội tình mà thôi