Vũ Thành An

Không Tên Số 42

$0

Dòng thời gian vần xoay nên tháng ngày
Chẳng đợi ai dù đôi ba phút giây
Loài người vẫn cùng nhau đang lướt bay
Thênh thang trời mây
Mênh mang vòng tay
Vẽ con đường tình ngất ngây

Cuồn cuộn muôn vòng quay nên sắc màu
Ngùn ngụt giao động vun nên núi cao
Dập dìu theo thời gian vun vút mau
Có đôi hải âu lướt qua vực sâu
Đến phương trời nào ấp yêu
Trải từ thiên thu đã hằn sâu
Dấu tình yêu vẫn còn luôn mãi từ đầu
Rồi từ hôm nay mãi còn say
Những nồng cay
Vẫn còn luôn mãi tình này

Bọt bèo đang dạt cơn trôi sóng gào
Hoặc cỏ khô, hoặc cây cao núi cao
Dù là chim trời hay con kiến nâu
Vẫn có tình yêu
Vẫn say tình yêu
Vẫn có tâm hồn biết yêu