Vũ Thành An

Không Tên Số 7

$0

Một làn khói trắng
Du đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau
Ngày tàn im ắng
Yêu người làm tóc trắng
Tâm sự rồi đến đắng
Như lệ giờ biết nhau
Đêm vỗ về nuôi nấng
Đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc mỡ
Trên vùng ngày tháng vật vờ.
Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi
Một đời đổ cho tình yêu
Từng đêm dòng nước mắt
Sẽ nâng niu đời nhau ư? Đớn đau anh
Sẽ cho nhau đời nhau ư? Xót sa em
Dắt đưa nhau mối hận đời người
Trả lại nước mắt
Cho mệnh đời son sắt
Thôi rồi em cũng mất
Cho tình cúi đầu
Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vơi
Phiên bản 2:
Bài Không Tên Trở Lại số 7
Do'ng nhạc xa cũ
Khơi lại niê'm nhung nhơ'
ôi ngươ'i yêu ta xưa
Phiêu bạt nơi đâu
Vă'ng vặt trăng sao
Thương na'o em co' thâ'u
Tâm sự na'y rươ'm ma'u
Chia gi' được đơ'n đau
Bao nhiêu mộng mơ đo'
đã tan theo một cơn gio'
Bơ vơ do'ng to'c vỡ
Trôi dạt vê' bê'n nghi'n đơ'i
Thân ta giơ' ngao nga'n
Mong manh giọt thu ru dă't
Năm mươi co'n ngơ nga'c
Theo do'ng đơ'i tơ'i lui
Một đơ'i cuộn quanh gia'nh tranh
Chẳng qua một chơ'p mă't
Sẽ cho em hạnh phu'c co' không em
Sẽ cho ta bi'nh yên
Vẫn đang xin,
đã cho nhau những điê'u la' gi'
Chỉ la' đôi chu't
Kỷ niệm giơ' heo hu't
Mô'i ti'nh vư'a châ't ngâ't
Ngưng động thâ'm sâu
Gọi vê' em ga'i
Tươi trẻ nga'y thơ â'y
đã trở tha'nh mãi mãi
Con ngươ'i của kho'i mây