Vũ Thành An

Không Tên Số 3

$0

Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau cho nhau một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau
Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi
để tình nhân kết đôi.

Để rồi đánh mất nhau
tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười
Quên tiếng hát yêu người
Cho nước mắt tủi hờn rơi
lệ cuốn mất câu thề.

Đêm sâu mái tóc em dài
Buông lơi xuôi theo dòng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu
Còn sầu mang đến cho nhau.