HạĐỏ BíchPhượng

HaDo BichPhuong FaceBook

(15) Lời Cám Ơn (Ngô Thụy Miên, HạĐỏ BichPhượng) PBN 114 Opening - YouTube

Dòng Sông Mẹ - Nhạc Sĩ HạĐỏ BíchPượng - Ca Sĩ Rachele Thảo Vi

(15) Trái Tim Tôi Mùa Thu | Trình bày: Đồng Lan | Nhạc & Lời: HạĐỏ BíchPhượng - YouTube

(15) Ngọc Anh - Trái Tim Tôi Mùa Thu (HạĐỏ BíchPhượng) PBN 122 MTV Bonus - YouTube

Hoài Niệm – Vaca Global

(15) Ngọc Anh - Hoài Niệm | Music Box #50 - YouTube

(15) Trong Bac - HOÀI NIỆM (Music: VuThanhAn / Lyric: HạĐỏ BíchPhượng) - YouTube

(15) Hoài Niệm [Vũ Thành An & Hạ Đỏ Bích Phượng] Trọng Bắc (4K) - YouTube

(15) Lời Cám Ơn (Ngô Thụy Miên, HạĐỏ BichPhượng) PBN 114 Opening - YouTube

(15) Đến Vì Tình | Hạ Đỏ Bích Phượng | Thúy Anh MC trình bày (4K) 20220302 - YouTube

(15) KHOẢNG TRỐNG NÀO CHO TÔI? - HạĐỏ BíchPhượng sáng tác - Ca Sĩ Bích Vân - YouTube

(15) Tình Ca HạĐỏ Bích Phượng * với Ca Sĩ Xuân Phú & Ca Sĩ NCNam Trân (3 songs) - YouTube