Trần Quảng Nam

Trần Quảng Nam

Trần Quảng Nam sinh ngày 15 tháng 2 - 1955 (Ất Mùi) tại Tam Kỳ, Quảng Nam.FaceBookAnh học tiểu học tại Ðà Nẵng, trung học tại trường Quốc Gia Nghĩa...

Read more