Xin Quý Vị tổ chức Show ca nhạc , các Ca Sĩ liên lạc với chúng tôi sớm để có thì giờ xin phép các Nhạc Sĩ đồng thời có được bản nhạc đây đủ và đúng cả nhạc lẫn lời. Đây là phương cách Trị Ân Tác Giả một cách trân trọng nhất.

Có thể Nhạc Sĩ sẽ không lấy tác quyền hoặc có thì cũng rất tượng trưng. Liên lạc với Nhạc Sĩ trước khi xử dụng tài sản trí tuệ của họ là phương cách cư xử lịch sự nhất. 

vacacopyright@gmail.com

1 888 706 5486