Vaca xin Chân Thành Tri Ân

 

Honorary President:
Marie To,
Gerard Williams
Bich Tuyen Nguyen

Senior Advisor: Truc Ho

An Thanh Vu, President

Tuan Anthony Nguyen, Esq. CPA, Vice President, Legal Consultant

Tuan Pham, General Secretary

 Phuong Chung, Treasurer, Executive Operation Director

 Chu Thi Hong Anh, Deputy Operation Director
  • Advisors: NS Tran Quang Nam, NS Le Quang, NS Huynh Thai Binh, NS Nguyen Huy Dien, Conductor Thomas Ngo, Show Producer Thomas Tam Nguyen, LS Vu Duc Hoan.
  • Coordinators: CS Thai Ha, CS Nhat Ha, Sister Jeanne D'Arc Le Thi Minh Thuy
  • Ambassadors:  NS Nguyen Quang, LS Tran Thi Thu Cuc, CS Anh Dung, CS Doanh Nhan Chung Tu Luu, Nghe Si Vanessa Hong Van, MC Do Tan Khoa, CS Doanh Nhan Chu Thi Hong Anh, CS Thuong Linh, CS Ha Thanh Van & NS Johnson Quoc Nguyen, Doanh Nhan Thu Vu, Pianist Minh Phuong