Thông báo này gửi đến:
Các nhà sản xuất CD, Video, DVD, Karaoke 
YouTube , cac Show Nhac Thinh Phong,  Gây Quỹ  có  trả tiền Ca Sĩ , FaceBook, Sách..... 
Trong Tình Thương Yêu và kính trọng chúng tôi yêu cầu Quý Vị ký giấy thỏa thuận với tác giả để xử dụng và trả Tác Quyền các ca khúc trước khi sản xuất, trình diễn.
Cho dù sản xuất chơi, không mục đích kinh doanh cũng cần có phép của tác giả, vì đó là tài sản trí tuệ của họ. 
Nếu quý vị ĐÃ sản xuất trong quá khứ 
Mà chưa có phép của Tác Giả và chưa trả tác quyền
Thì có thể Quý Vị đã vi phạm Luật Tác Quyền.
Một số các Hội Viên của Hội đang nhờ Hội làm thủ tục Pháp Lý đối với các nhà sản xuất đã vi phạm luật Tác Quyền tại Mỹ cũng như Âu Châu và vài nơi khác.
Hội xin góp ý với Nhà Sản Xuất nào, ngay Cả các Ca Sỹ ĐÃ  xử dụng các ca khúc để kinh doanh, thu lợi nhuận mà đã vi phạm luật Tác Quyền thì hãy nên liên lạc ngay với các Tác Giả, thương lượng trả Tác Quyền cho họ. Quý vị nên có văn bản cho phép của tác giả, biên nhận đã trả tiền để  tránh thủ tục Pháp Lý phiền phức khi tác giả thưa kiện. 
NẾU PHẢI RA TOÀ TIỀN BỒI THƯỜNG SẼ RẤT CAO.
Hội VaCa sẽ giúp cho quý vị liên lạc với các tác giả. Hội sẽ giúp làm thủ tục thừa kế hợp pháp với các tác giả đã qua đời.
Xin quý vị thưởng ngoạn khắp nơi còn giữ những CDs, DVDs, Posters.....có các tác phẩm của các nhạc sĩ mà quý vị yêu mến xin gửi cho chúng tôi để giúp nhạc sĩ được nhận tác quyền.
Gửi về 
Vaca
Vietnamese American Copyright Association Inc.
P.O. Box 13237
Portland , OR 97213
Kính thưa quý vị
Vi phạm Luật Tác Quyền trong sinh hoạt Văn Hoá Nghệ Thuật  hiện nay  đã là một tệ trạng:
  1. Quá Lâu, hầu như đã trở thành thói quen.
  2. Rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều người: Show Ca Nhạc, CD, DVD, Karaoke, Phim Ảnh, YouTube, FaceBook....
  3. Rất khó giải quyết trong một thời gian.
Nhưng chúng ta phải giải quyết.
Vì: Tác Phẩm Nghệ Thuật là Tài Sản Trí Tuệ của một tác giả. Ai xử dụng tài sản của người khác phải có sự đồng ý của chủ nhân nếu không thì chúng ta cũng hiểu đó là tội gì về mặt Luật Pháp và về cả mặt Đạo Đức.
Chúng tôi mong rằng hãy coi đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau giải quyết trong Tình Thương Yêu , trong Tình Thần Tri Ân Tác Giả,  Hợp Tình, Hợp Lý  Hợp Pháp, Hợp Đức Công Bằng. 
Chúng tôi tha thiết kêu gọi các vị liên quan ( nhà Sản Xuất, Ca Sĩ..) hãy nhanh chóng trả món nợ quan trọng này. 
Hội thực sự không muốn thưa kiện ai, nhưng vì Sứ Vụ sẽ hỗ trợ các tác giả đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.
February 16, 2020
Vũ Thành An
Chủ Tịch Hiệp Hội Tác Quyền Việt Mỹ.
HTTPS://Vaca.global
Vacacopyright@gmail.com 
1-888-706-5486
Vaca cần Đại Diện ( Agents) tại nhiều thành phố lớn thường có Show Ca Nhạc tại cấc Tiểu Bang và các nước khác.
Xin liên lạc 
Vacacopyright@gmail.com 
1-888-706-5486