Ghi Danh Copyright

VACA sẽ giúp các Tác Giả copyright tác phẩm của mình một cách Bán Chính Thức:

Quý vị gửi Tác Phẩm của các vị đến VACA. VACA sẽ đưa vào Trang Riêng của Quý Vị trên Website VACA.Global.

Khi có tranh chấp về Tác Quyền xảy ra VACA sẽ làm chứng cho Quý Vị trước Toà Án và mọi người, xác nhận ngày Quý Vị gửi đến, có bằng chứng ngày giờ quý vị email đến.

Mời Quý Vị vào thăm trang của Nhạc Sĩ HaĐỏ BíchPhượng, đây là trang mẫu của Quý Vị nếu muốn tham gia VACA.

Một điều quan trọng là: Từ mấy chục năm nay hầu như bất cứ các ca khúc nào của các Nhạc Sĩ trước năm 1975 đều bị hát sai một chỗ nào đó. Đây là  diễn đàn chung cho các Nhạc Sĩ xác nhận dòng nhạc cũng như lời nhạc như đúng với nguyên bản.

Với sự cộng tác của các Nhạc Sĩ, Website VACA.global hy vọng có thể đăng tất cả các nguyên bản của các Nhạc Phẩm cũ.

Website cũng là chỗ cho các Nhạc Sĩ mới đăng ký Tác Phẩm một cách đơn giản, dễ dàng và không tốn phí. VACA tự nguyện giúp không cho Quý Nhạc Sĩ.

Xin liên lạc vuthanhan@yahoo.com

What is Copyright? | U.S. Copyright Office